Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

NATO - Science for Peace and Security - Multi-Year Projects (MYPs)

Cel:

Rozwój nauk i technologii mających wpływ na pojawiające się wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Tematyka:

Wnioski powinny dotyczyć jednego lub więcej z poniższych kluczowych priorytetów SPS:

  • Międzynarodowa współpraca przy rozwiązywaniu pojawiających się wyzwań w zakresie bezpieczeństwa,
  • Wsparcie dla prowadzonych przez NATO misji i operacji,
  • Zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, w celu zapobiegania kryzysom,
  • Inne projekty wyraźnie związane z zagrożeniem bezpieczeństwa.
Wnioskodawcy:

Wnioski powinny być przygotowane wspólnie przez minimum 2 podmioty, z czego jeden musi być z kraju członkowskiego NATO, a drugi z kraju stowarzyszonego (Federacja Rosyjska została wyłączona).

Dofinansowanie:

do 350 tys. euro. Nie są finansowane wynagrodzenia i koszty pośrednie.

Okres trwania projektu: 24–36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy przesłać na adres mailowy: sps.applications@hq.nato.int z dopiskiem w temacie “Call for Proposals 2022/1“.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu NATO Science for Peace and Security.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.05.2022
  • do NATO SPS Programme: 31.05.2022