Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCBR - EIG CONCERT - Japan 10 konkurs - 2023

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

Solutions for Carbon-Neutral Cities.

Adresat:
  • organizacje badawcze
  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • grupy podmiotów.
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 podmiotów: 1 podmiot z Japonii, 2 podmioty z 2 różnych krajów europejskich uczestniczących w programie (Bułgaria, Czechy, Francja, Węgry, Polska, Słowacja, Turcja).

Dofinansowanie:

alokacja środków w konkursie – 800 tys. euro (planuje się dofinansowanie ok. 4 projektów, maks. dofinansowanie projektu - 200 000 euro).

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 euro = 4,5018 zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR oraz EIG CONCERT Japan.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. Wniosek składany do organizacji międzynarodowej,

2. Wniosek składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku międzynarodowego.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 25.07.2023
  • do EIG CONCERT Japan: 01.08.2023