Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NutriBrain - 1/2024 - konkurs w ramach Partnerstwa ERA4Health (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

Proposals shall include one of the following approaches, such as:

 • pilot test interventions that will help to lower the risk of cognitive impairment manifestations related to a pathological brain ageing;
 • upscaling of existing pilot interventions that will help to lower the risk of cognitive impairment manifestations related to pathological brain ageing.

Proposals may be supplemented by one of the following approaches, such as:

 • mechanistic / experimental research focusing on how specific lifestyle factors influence brain ageing;
 • translational research that will establish proof of concept, in order to support the development of effective health-improvement strategies and/or solutions to promote a healthy brain.

In addition, the following points should be considered:

 • research proposals may focus on specific population groups, e.g., those living with obesity and/or sarcopenia or with specific phenotypes, who may benefit from particular dietary and/or physical activity and life-style interventions, but can also focus on broader populations groups;
 • for projects focussing on the prevention of cognitive impairment before the onset of clinical symptoms, the target group is not necessarily elderly, but may include also adults of other age groups;
 • applicants should make use of existing biobanks and cohorts, if applicable. Otherwise, it should be explained why existing cohorts are not used;
 • applicants need to define the standardized approach for sample collection, isolation and analysis methods and explain the tools they plan to use to measure nutritional status, dietary consumption, eating behavior, other lifestyle factors and cognitive decline as well as cognitive impairment through ageing in their proposals;
 • where relevant, investigations should employ existing biomarkers/surrogate outcomes that relate strongly to the risk of cognitive impairment. These include biomarkers related with the gut-brain axis, neuroendocrine signalling, and microbiota, especially those easily, affordable and feasible to obtain. Furthermore, other more sophisticated biomarkers derived from cerebrospinal fluid and image should be considered. The development of new biomarkers is not within the scope of the call;
 • there may be opportunities to also use omics approaches, brain imaging, microbiota study linked, digital health data to get robust measures of diet, nutritional status, physical activity, sleep, social interaction, stress in well-characterised prospective cohort studies in adults and older people;
 • the project should be consumer-centred: the involvement of the target population in the research is strongly encouraged at all stages of research design, implementation, analysis and dissemination. Research proposals are encouraged to also apply participatory methods, participatory agenda settings, informal settings, crowdsourcing data collection;
 • proposals should consider potential moderators of effects such as age, sex, gender and ethnic or other demographic features/differences in the respective research approaches.
 • where relevant, emerging model systems should be preferred to animal models. Research may make use animal models only for investigations that are impractical or unethical in humans and they must be justified. In this case, it is important to have mechanistic studies combined with observational research emphasising humans and it’s needed a clarification on how the observations of animal models translate to humans (back and forth translation);
 • the impact indicators shall be identified at the project proposal stage;
 • applicants are encouraged to consider the gender balance in the composition of the consortia and to balance the responsibilities between tchem;
 • the proposed research shall not overlap with previous studies funded under the JPI HDHL and JPND calls or collaborations should be established;
 • early Career Scientists (Master students, PhD students and post-docs) are encouraged to participate in the consortium;
 • proposals that relate purely to the study of pathomechanisms are not eligible for funding in this call.
Adresat:

po stronie polskiej:

 • organizacje badawcze
 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • grupy podmiotów
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się:

 • z 3-5 partnerów z min. 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie* (liczba partnerów może zostać zwiększona do 7 w przypadku, kiedy dodatkowi partnerzy pochodzą z Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii lub Słowacji),
 • z nie więcej niż 2 partnerów z tego samego kraju.

W skład konsorcjum może wchodzić maks. 2 partnerów finansowanych samodzielnie.

* Austria, Belgia, Belgia (Flandria), Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Włochy.

Dofinansowanie:

maks. dofinansowanie pojedynczego projektu, niezależnie od liczby partnerów z Polski w danym projekcie: 400 tys. euro.

Budżet konkursu dla polskich podmiotów – 1,25 mln euro.

Do 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych.

Kurs z dnia ogłoszenia konkursu wg EBC: 1 euro = 4,4500 zł. 

Okres trwania projektu: 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Submission platform.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i ERA4HEALTH.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wniosek wstępny (pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej,
 2. Wniosek pełny (full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,
 3. Wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 08.01.2024
 • do ERA4Health (międzynarodowy wniosek wstępny): 15.01.2024
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 20.05.2024
 • do ERA4Health (międzynarodowy wniosek pełny): 27.05.2024