Osoby do kontaktu:

 COP PW

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

QuantERA - 2023

Uwaga:

Po przejściu etapu międzynarodowego konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

applied Quantum Science:

  • quantum communication
  • quantum simulation
  • quantum computation
  • quantum information sciences
  • quantum metrology sensing and imaging.
Adresat:
  • organizacje badawcze
  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • grupy podmiotów.
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 partnerów z min. 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2023.

Dofinansowanie:

alokacja środków w konkursie wynosi 1 mln euro.

Maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną uzasadnioną kwotę. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. 

Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,7195 zł.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się w formie elektronicznej poprzez Electronic Submission System.

Wniosek w jęz. angielskim składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i programu QuantERA.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. Wniosek składany do organizacji międzynarodowej,

2. Wniosek składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku międzynarodowego.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 04.05.2023, 16:00
  • do QuantERA: 11.05.2023, 17:00