Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

Science for Peace and Security - 2024 (NATO)

Instytucja finansująca: NATO
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • projekty badawczo-rozwojowe
  • wydarzenia
Zakres tematyczny:

rozwój nauk i technologii mających wpływ na pojawiające się wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Finansowane będą przede wszystkim wnioski odnoszące się do któregokolwiek z kluczowych priorytetów programu SPS.

Adresat:

podmioty z kraju członkowskiego NATO i  z kraju stowarzyszonego

Wnioskodawca:

konsorcja - min. 2 podmioty, przy czym jeden musi być z kraju członkowskiego NATO, a jeden z kraju stowarzyszonego (Federacja Rosyjska została wyłączona).

Dofinansowanie:

do 400 tys. euro, w szczególnych przypadkach po uprzedniej akceptacji budżet wniosku projektowego może być wyższy. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

przez platformę do składania wniosków

Szczegółowe informacje:
  • zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania wniosków
  • wszelkie informacje dotyczące składania wniosków znajdują się na stronach Sojuszu, wszelkie pytania związane z aplikacją można kierować na adres: sps.info@hq.nato.int.
  • W celu podpisania deklaracji SPS MYP Acceptance of funds przez reprezentanta PW, należy dołączyć podpisany na wydziale budżet PW.
Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 27.06.2024
  • 30.06.2024