Osoby do kontaktu:

 COP PW

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

THCS - 2023

Uwaga:

Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów i rozwiązań w celu odciążenia i zmniejszenia presji na wyspecjalizowane placówki opieki zdrowotnej (m.in. szpitale), przy jednoczesnym uznaniu ich centralnej roli w systemach ochrony zdrowia.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:
  1. To provide the necessary knowledge to build the health and care of the future. This includes addressing several dimensions of health and care systems such as quality, safety, equity, efficiency, effectiveness, accessibility, sustainability, economy, ethics and resilience in reorganised health and care settings. By providing this knowledge, the call aims to support the development of new and innovative solutions that can address the current and future challenges facing health and care systems.
  2. To support the implementation of innovative solutions on a larger scale. This includes identifying and promoting the adoption and transferability of evidence-based and successful practices that have already been proven to be effective in some contexts in addressing the challenges facing health and care systems. With research and innovation supporting the implementation of these existing solutions, the call aims to accelerate the pace of change and make a positive impact on health and care systems in a more efficient way.

Pełny zakres tematyczny dostępny jest w dokumencie Call Text w sekcji 2. Aim of the Call.

Adresat:
  • organizacje badawcze
  • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • grupy podmiotów.
Wnioskodawca:

konsorcja złożone z  min. 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów (Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy).

Dofinansowanie:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,45 mln euro.

Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 300 tys. euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Kurs do przeliczeń: 1 euro = 4,6835 (wg EBC z 22.03.2023 r.)

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez system elektroniczny dostępny na stronie THCS.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku (etap I):
  • do COP: 12.05.2023, 16:00
  • do THCS (deklaracja wstępna Intent to Apply): 23.05.2023, 14:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
  • do THCS (wniosek konkursowy Proposal): 13.06.2023, 16:00