Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

THCS JTC - 2/2024 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu etapu międzynarodowego konkursu, wnioskodawcy zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

The proposals will be focused on secondary, tertiary, and quaternary prevention:

 1. "Secondary prevention is associated with early detection of a disease which may result in improved chances for positive health outcomes."

The projects in this area will aim to build up, implement and upscale organisational models, supported by the integration of existing IT and digital technologies, and novel data sources, in order to anticipate the identification of individuals in the earliest phase of disease more effectively than existing health and care systems. This includes taking advantage of interventions that predict, reduce, delay, and avoid the development of diseases.

     2. "Tertiary prevention is associated with services that promote better quality of life for those living with disease."

The projects within this area will aim to build up, implement and upscale organisational models, supported by the integration of IT and digital-based solutions with other existing solutions, to optimise patient management both in hospital and home settings. The purpose is to reduce worsening of disease, improve the efficacy of therapies to manage the prevention of complications and further damage, and at the same time reduce the burden on the health care systems and improve access to services.

     3. "Quaternary prevention is related to avoiding over-medicalisation of patients, protecting them from unnecessary interventions and suggesting ethical alternatives."

The projects within this area will aim to build up, implement and upscale organisational models, supported by the integration of existing IT and digital-based technologies, with solutions that tailor therapies for those patients who require personalised treatment.

Adresat:

po stronie polskiej:

- organizacje badawcze

- mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa

- grupy podmiotów składające się przynajmniej z:

 • dwóch przedsiębiorstw,
 • organizacji badawczej i przedsiębiorstwa,
 • dwóch organizacji badawczych.
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się:

 • z 3-9 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych uczestniczących w konkursie*,
 • z nie więcej niż 3 partnerów z tego samego kraju.

Organizacje pacjentów oraz firmy mogą zostać dodani do konsorcjum jako dodatkowi partnerzy (wówczas nie są wliczani do liczby partnerów w konsorcjum).

W skład konsorcjum może wchodzić maks. dwóch partnerów finansowanych samodzielnie.

W ramach konsorcjum 2 partnerów może wystąpić o dofinansowanie do tej samej krajowej instytucji finansującej.

 * Austria, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

Dofinansowanie:
 • dofinansowanie pojedynczego projektu, niezależnie od liczby partnerów z Polski w danym projekcie: maks. 400 tys. euro,
 • budżet konkursu dla polskich podmiotów – 1,45 mln euro,
 • do 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych.

Kurs z dnia ogłoszenia konkursu wg EBC: 1 euro = 4,3118 zł. 

Okres trwania projektu: 12 - 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór deklaracji oraz wniosku międzynarodowego odbywa się poprzez system elektroniczny.

Deklaracje oraz wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i THCS

Konkurs składa się z 2 etapów:

 1. deklaracja wstępna (Intent to Apply) oraz Wniosek (Proposal) składany do organizacji międzynarodowej,
 2. wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku międzynarodowego.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 08.04.2024
 • do THCS (deklaracja wstępna – etap międzynarodowy): 16.04.2024
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 06.05.2024
 • do THCS (międzynarodowy wniosek): 14.05.2024