Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

VI polsko-turecki konkurs - 2023 (NCBR)

Uwaga:

W związku z aktualizacją dokumentacji konkursu, prosimy zapoznać się z dokumentami na stronie NCBR. Zaktualizowane zostały zasady i wymogi dotyczące udziału przedsiębiorców. 

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • badanie przemysłowe
 • prace rozwojowe
Zakres tematyczny:
 • health: pharmaceuticals, biomaterials, medical diagnostic kits
 • advanced material technologies: biomaterials, polymers, and plastics
 • food and agriculture: food processing and production technologies, food biotechnology
 • energy: energy storage, renewable energy (including hydrogen energy, solar energy, and biomass)
Adresat:
 • przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa)
 • konsorcja zrzeszające min. 1 przedsiębiorcę i min. 1 organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
 • konsorcja zrzeszające więcej niż 1 przedsiębiorstwo

Uwaga: Konsorcjum może liczyć maks. 3 członków. 

Wnioskodawca:
 • przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa)
 • konsorcja zrzeszające min. 1 przedsiębiorcę i min. 1 organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
 • konsorcja zrzeszające więcej niż 1 przedsiębiorstwo
Dofinansowanie:
 • maks. dofinansowanie pojedynczego projektu: 850 tys. zł,
 • budżet konkursu dla polskich podmiotów: 5,1 mln zł,
 • do 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych.

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 euro = 4,3413 zł

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

skany podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać na skrzynkę e-mail: konkursturcja@ncbr.gov.pl.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR.

Konkurs jest jednoetapowy.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 26.02.2024
 • do NCBR: 04.03.2024