Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

WFAiIS UJ i Fundacja Kościuszkowska - II edycja Nagrody im. Franka Wilczka w 2021 r.

Cel:

uhonorowanie młodych, wybitnych naukowców, którzy dokonali znaczącego odkrycia w dziedzinie fizyki, astronomii lub pokrewnych dziedzin nauki.

Tematyka:

fizyka, astronomia lub pokrewne dziedziny nauki.

Wnioskodawcy:

naukowcy posiadający obywatelstwo polskie i zamieszkujący na stałe na terytorium Polski; naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z dziedziny, w której dokonali odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka, uzyskany nie później niż 7 lat w dniu nominacji do nagrody.

Dofinansowanie:

12 000 USD brutto.

Miejsce/sposób składania wniosków:

formularz nominacyjny (załącznik do regulaminu) oraz dokumenty (wyszczególnione w ogłoszeniu dot. konkursu) należy przesłać na adres fw.prize@uj.edu.pl.

Dokumentację wniosku należy przygotować w języku angielskim.

Szczegółowe informacje:

dostępne się na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.02.2022
  • do UJ: 28.02.2022