Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Wspólne Centrum Badawcze KE - Dostęp do infrastruktury badawczej

Cel:

Wykorzystanie europejskiej infrastruktury badawczej do badań w dziedzinie energii jądrowej.

Tematyka:

dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej w dziedzinie energii jądrowej - Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (EMMA):

Wnioskodawcy:

naukowcy z instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem badawczym Euratom.

Dofinansowanie:

100% kosztów za używanie infrastruktury badawczej, z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych.
W określonych przypadkach można otrzymać dofinansowanie kosztów podróży i pobytu.

Miejsce/sposób składania wniosków:

formularz „Relevance-driven Proposal Submission Form” (dostępny na stronie EU Science Hub) w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy:
JRC-RI-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie EU Science Hub.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.01.2022
  • do KE: 01.02.2022