Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

XI polsko-tajwański konkurs - 2023

Uwaga:

Nabór wniosków jest jednoetapowy.

Wniosek złożony przez Wnioskodawcę zawiera:

 • wniosek krajowy o dofinansowanie udziału polskich podmiotów w realizacji projektu międzynarodowego
 • wniosek międzynarodowy (Application form). 
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • aplikacyjne projekty badawcze
 • badania podstawowe
 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe.
Zakres tematyczny:
 • neuroscience
 • energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
 • materials science and engineering
 • smart vehicles (including AI and electromobility)
 • quantum technology and cybersecurity
 • space research
 • semiconductors.
Adresat:

organizacje badawcze i innowacyjne przedsiębiorstwa z Polski i Tajwanu.

Wnioskodawca:

konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich.

Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być:

 • organizacje badawcze lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych (ścieżka 1),
 • przedsiębiorstwa (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw (ścieżka 2). 
Dofinansowanie:

w zależności od wybranej w ramach konkursu ścieżki, beneficjenci mogą, w każdym z krajów, uzyskać dofinansowanie wynoszące:

dla ścieżki 1: maksymalnie 30 tys. euro na rok, na projekt obejmujący badania podstawowe (do 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe

dla ścieżki 2: maksymalnie 100 tys. euro na rok, na projekt obejmujący badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wniosek (wniosek krajowy, wniosek międzynarodowy application form) należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami lub pliki podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym) na adres e-mail: tajwan@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu.

Wniosek krajowy należy przygotować w jęz. polskim, natomiast wniosek międzynarodowy w jęz. angielskim. 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 09.06.2023
 • do NCBR: 19.06.2023, 23:59