Osoby do kontaktu:

mgr Olga Sobczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 58 19

ESA - Open Invitations To Tender

Cel: Realizacja prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Tematyka: Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.
Wnioskodawcy:

Jednostki naukowe, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie:

Wysokość finansowania określona jest w każdym wezwaniu przetargowym.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Składanie wniosków odbywa się poprzez portal Doing Business with ESA.

Szczegółowe informacje:

Baza wezwań przetargowych dostępna jest na portalu Doing Business with ESA.
Terminy składania wniosków podane są w poszczególnych wezwaniach przetargowych.
Termin składania wniosków do COP: 2 tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku do ESA.