Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Simons Foundation - Targeted Grants in MPS (Mathematics and Physical Sciences)

Cel:

Wspieranie projektów z zakresu matematyki, fizyki i informatyki teoretycznej, wyróżniających się wysokim ryzykiem i znaczeniem naukowym.

Tematyka:

Matematyka, fizyka i informatyka.

Wnioskodawcy:

Publiczne i prywatne instytucje edukacyjne oraz samodzielne ośrodki badawcze. Główny badacz i współbadacze w momencie składania wniosku muszą mieć stopień doktora i być zatrudnieni przez jednostkę wnioskującą. 

Dofinansowanie:

Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu. Dofinansowanie kosztów pośrednich wynosi do 20% kosztów bezpośrednich.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski w formie listu intencyjnego składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu ProposalCentral.

Nabór ciągły.

Szczegółowe informacje:

dostępne na portalu Simons Foundation.