Osoby do kontaktu:

mgr Olga Sobczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 58 19

ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) - Open Invitations To Tender

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) to międzynarodowa organizacja krajów europejskich, powołana dla realizacji wspólnego, europejskiego programu badania i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, wsparcia rozwoju technologii kosmicznych i usług satelitarnych oraz nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego.

W celu realizacji prac badawczo-rozwojowych ESA ogłasza wezwania przetargowe, w których mogą uczestniczyć zarówno jednostki naukowe, jak i przedsiębiorcy. Wezwania przetargowe publikowane są w systemie EMITS.

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej ESA dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju.