Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Horyzont Europa

Horyzont Europa jest nowym programem ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027, który zastąpił program Horyzont 2020. Komisja Europejska przeznaczyła na niego z budżetu UE ok. 95,5 miliarda euro.

Struktura programu

Program Horyzont Europa składa się z 3 filarów:

Filar I. Doskonała baza naukowa – wzmacnianie i rozszerzanie doskonałości unijnej bazy naukowej poprzez promowanie badań, inwestycje w kadry naukowe oraz rozwój infrastruktury badawczej.

Filar II. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa – rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i celów zrównoważonego rozwoju.

Filar III. Innowacyjna Europa – stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemów, które sprzyjają innowacyjności.

 

Misje w Horyzoncie Europa

W ramach programu Horyzont Europa zdefiniowano 5 misji w zakresie badań naukowych i innowacji, czyli określonych zestawów interdyscyplinarnych działań mających na celu rozwiązanie istotnych problemów społecznych, środowiskowych i przemysłowych.

 

Partnerstwa europejskie 

Program Horyzont Europa wspiera partnerstwa europejskie - kluczowe narzędzie wdrażania programów Horyzont Europa i Euratom - które łączą Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i / lub publicznych. Celem tego działania jest sprostanie globalnym wyzwaniom i modernizacja przemysłu poprzez wspólne wysiłki badawcze i innowacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: Horizon Europe: European Commission i Horyzont Europa: KPK.

W przypadku pytań dotyczących programu Horyzont Europa na PW prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych Centrum Obsługi Projektów PW.