Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

MEiN - COST

COST (European Cooperation in Science and Technology) to struktura instytucjonalna 38 państw europejskich i Izraela, której zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. Umożliwia ona koordynację na szczeblu europejskim pojedynczych przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach. 

Program COST umożliwia naukowcom oddolne tworzenie interdyscyplinarnych i multilateralnych sieci badawczych. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych. Celem działań COST nie jest finansowanie samych badań, lecz wspieranie działań sieciowych. 

W działania COST można zaangażować się na różne sposoby:

  1. wnioskować o utworzenie nowej akcji COST – konieczne uczestnictwo w akcji min. 7 reprezentantów różnych krajów COST. Wnioski można składać przez cały rok poprzez dedykowany system. Ocena jest dokonywana dwa razy do roku (wiosną i jesienią),
  2. dołączyć do istniejącej akcji COST jako członek komitetu zarządzającego – wyłącznie w przypadku, gdy nie ma jeszcze mianowanych osób z kraju na takie stanowisko – należy skontaktować się z osobą kierującą akcją (Action Chair) i uzyskać nominację ze strony Krajowego Koordynatora COST,
  3. dołączyć do istniejącej akcji COST jako członek grupy roboczej – należy skontaktować się z osobą kierującą akcją (Action Chair) i krajowym członkiem komitetu zarządzającego akcji (Management Committee Member),
  4. zostać zewnętrznym ekspertem COST.

Z programu COST finansowany jest udział w działaniach Akcji COST max. dwóch delegatów z danego państwa (zasada przyjęcia do Akcji COST: first come first served), którzy automatycznie zostają członkami komitetu zarządzającego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie COST oraz MEiN.