Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty Wyszehradzkie

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. 

Wymagania dotyczące konsorcjum, zakres tematyczny projektów i wielkość dofinansowania zależą od rodzaju grantu.

Visegrad Grants 
Dla kogo podmioty z co najmniej 3 krajów V4. Parterami w projekcie mogą być jednostki spoza V4
Tematyka
 • Culture and common identity
 • Education and capacity building
 • Innovation, R&D, entrepreneurship
 • Democratic values and the media
 • Public policy and institutional partnerships
 • Regional development, environment and tourism
 • Social development
Okres trwania projektu do 18 miesięcy
Dofinansowanie 100%. Brak limitu dofinansowania. Średnie wsparcie dla projektu w 2020 r. wyniosło ok. 23 000 euro.
Terminy składania wniosków 1 lutego, 1 czerwca, 1 października
Visegrad+ Grants
Dla kogo podmioty z co najmniej 3 krajów V4 oraz co najmniej 1 partner z kraju Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra i Serbia) lub Partnerstwa  Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina)
Tematyka
 • Culture and common identity
 • Education and capacity building
 • Innovation, R&D, entrepreneurship
 • Democratic values and the media
 • Public policy and institutional partnerships
 • Regional development, environment and tourism
 • Social development
Okres trwania projektu do 18 miesięcy
Dofinansowanie 100%. Brak limitu dofinansowania. Średnie wsparcie dla projektu w 2020 r. wyniosło ok. 23 000 euro.
Terminy składania wniosków 1 lutego, 1 czerwca, 1 października
Strategic Grants
Dla kogo podmioty ze wszystkich krajów V4
Tematyka

zależy od priorytetów strategicznych Grupy Wyszehradzkiej wyznaczonych na dany rok

 

 

Okres trwania projektu 12-36 miesięcy
Dofinansowanie 100%. Brak limitu dofinansowania. Średnie wsparcie dla projektu w 2020 r. wyniosło ok. 35 000 euro.
Terminy składania wniosków 1 lutego, 1 czerwca, 1 października