Osoby do kontaktu:

Aleksander Molenda

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 82

NCBR - Fundusz Współpracy Dwustronnej programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Celem Funduszu Współpracy Dwustronnej jest wzmocnienie stosunków dwustronnych między polskimi i norweskimi podmiotami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową. Służyć mają temu wspólne działania związane z realizacją badań naukowych i/lub prac rozwojowych, popularyzacją efektów zrealizowanych zadań, a także wsparciem komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii,
  • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

Działanie powinno służyć:

  • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub
  • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii). 

Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu.
O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie NCBR.