Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Simons Foundation

Fundacja wspiera działalność naukową indywidualnych naukowców i jednostek naukowych w zakresie badań podstawowych. Przyznaje dotacje w czterech obszarach: 

  1. matematyka i nauki fizyczne,
  2. nauki przyrodnicze,
  3. badania nad autyzmem (niedostępne dla PW),
  4. rozpowszechnianie i edukacja (niedostępne dla PW).

Więcej informacji na temat poszczególnych obszarów tematycznych poniżej:

  1. Dział Matematyki i Nauk Fizycznych fundacji wspiera badania w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej i informatyki teoretycznej, zapewniając środki finansowe indywidualnym naukowcom i instytucjom.
  2. Dział Nauk Przyrodniczych fundacji wspiera badania podstawowe z zakresu fundamentalnych zagadnień z dziedziny biologii, dotyczących szczególnie początków życia, oceanografii mikrobiologicznej, ekologii i ewolucji mikrobiologicznej. Konkursy adresowane są przede wszystkim do początkujących naukowców.
  3. Simons Foundation Autism Research Initiative
  4. Rozpowszechnianie i Edukacja

Szczegółowe informacje na temat form finansowania znajdują się na stronie Simons Foundation, w zakładce Funding Opportunities.

Nie wszystkie formy finansowania są dostępne dla osób i instytucji zagranicznych, dlatego należy sprawdzić, kto może ubiegać się o grant, w zakładce FAQ przy poszczególnych konkursach.