Osoby do kontaktu:

mgr Katarzyna Baczewska

Sekcja Informacji

22 234 + wew. 13 63

SharePoint - witryna COP PW

Witryna SharePoint  została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. Zawiera informacje i dokumenty ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. 

Znajdą w niej Państwo m.in.:

  1. roczny harmonogram konkursów organizowanych w ramach funduszy krajowych, międzynarodowych i strukturalnych,
  2. dokumenty dotyczące projektów obsługiwanych przez działy COP (Dział Projektów Krajowych, Dział Projektów Międzynarodowych, Dział Funduszy Strukturalnych):
  • regulacje wewnętrzne PW i zewnętrzne instytucji ogłaszających konkursy,
  • uzgodnienia wewnętrzne i zewnętrzne, np. korespondencja z instytucjami ogłaszającymi konkursy, pisma rozstrzygające wątpliwe kwestie, na przykład wynagrodzeń czy VAT-u, najważniejsze ustalenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, NCN, NCBR, Horyzontu 2020,
  • wzory dokumentów obowiązujące na PW.

Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego. 

Dostęp do witryny mają osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty.

O wszystkich aktualizacjach witryny informujemy Państwa na bieżąco w naszym cotygodniowym newsletterze. Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera prosimy o informację na adres: cop@pw.edu.pl.