Projekt ENHANCERIA

Projekt ENHANCERIA (European Universities of Technology Alliance Research and Innovation Action) realizowany od 1.09.2021 do 31.08.2024 w ramach programu Horyzont 2020 ma na celu opracowanie metod efektywnej i długoterminowej współpracy między nauką a społeczeństwem.

ENHANCERIA wspiera i wzmacnia badawczo-innowacyjne działania Europejskiego Sojuszu Uniwersytetów Technologicznych – ENHANCE (European Universities of Technology Alliance), w skład którego wchodzi też Politechnika Warszawska. Zadaniem Sojuszu jest opracowanie programu transformacji uczelni skupiający się na ich roli jako instytucji inicjujących i wspierających zrównoważony rozwój. Program obejmuje badania oraz opracowanie i udostępnienie środków służących osiągnięciu długoterminowej wizji, tj. stymulowania odpowiedzialnej transformacji społecznej przy wsparciu silnego sojuszu europejskich uniwersytetów technicznych.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:

 • zbadanie praktyk, sposobów pracy i struktur w ramach konsorcjum;
 • tworzenie i poszerzanie międzynarodowych sieci pracowników w dziedzinie badań i innowacji;
 • opracowanie modeli współpracy i zaleceń do wdrożenia;
 • upowszechnianie i wymiana modeli i praktyk;
 • zwiększanie internacjonalizacji działań w zakresie badań i innowacji;
 • identyfikowanie wyzwań i barier na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim.
 • opracowywanie nowych inicjatyw, które będą finansowane ze źródeł wewnętrznych, krajowych i międzynarodowych.

Projekt ENHANCERIA stwarza dla Politechniki Warszawskiej możliwość bezpośredniego wpływania na kształtowanie i budowanie współpracy między nauką a społeczeństwem oraz na opracowanie innowacyjnych sposobów łączenia nauki ze społeczeństwem. Ponadto Politechnika Warszawska ma szansę na aktywny udział w działaniach, które przyczynią się do modernizacji uniwersytetów technicznych i odnowionej europejskiej przestrzeni badawczej (ERA).

W skład konsorcjum ENHANCERIA wchodzi 7 europejskich uczelni:

 • Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim (koordynator)
 • Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu
 • Politechnika w Mediolanie
 • Politechnika w Walencji
 • Politechnika w Berlinie
 • RTWH w Akwizgranie
 • Politechnika Warszawska

 Projekt podzielony jest na 7 pakietów (WP) i obejmuje 4 obszary badań:

Więcej informacji: na stronie projektu.

Dotychczasowe oraz planowane rezultaty i osiągnięcia projektu przedstawione są w prezentacji:

Kontakt: dr hab. inż Katarzyna Rostek, prof. uczelni; Wydział Zarządzania, Katarzyna.Rostek@pw.edu.pl.