Regulacje

Regulacje wewnętrzne PW i zewnętrzne instytucji ogłaszających konkursy dostępne są w witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW. 

Dostęp do witryny mają osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty.

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. Zawiera informacje i dokumenty ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni. Znajdą w niej Państwo – oprócz regulacji –  aktualizowany raz w miesiącu harmonogram konkursów organizowanych w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych, korespondencję z instytucjami ogłaszającymi konkursy, a także wzory dokumentów. 

Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego.