Projekty międzynarodowe

Dział Projektów Międzynarodowych wspomaga jednostki organizacyjne PW w pozyskiwaniu funduszy międzynarodowych i realizacji projektów międzynarodowych. Przykładowe programy i źródła finansowania wspierane przez DPM:

 • Horyzont Europa - Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027),
 • Horyzont 2020 - Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020),
 • inicjatywy i programy MEiN wspierające udział w Horyzoncie 2020 (Premia na Horyzoncie, Granty na Granty, dofinansowanie projektów MSCA-RISE),
 • EIT (The European Institute of Innovation and Technology),
 • COST (European Cooperation in Science and Technology),
 • ESA (European Space Agency),
 • EDA (European Defence Agency),
 • granty U.S. Army Research Laboratory – Army Research Office,
 • LIFE - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund),
 • NATO Science for Peace and Security,
 • międzynarodowe inicjatywy naukowe (np. Cherenkov Telescope Array),
 • CERN Fellowship Programme.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.