Szkolenia

Do zadań Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej należą m.in. działania informacyjno-szkoleniowe, upowszechniające wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania badań, zasad konkursów, wytycznych dotyczących aplikowania i realizacji projektów obowiązujących w PW.

Informacje na temat organizowanych przez COP spotkań informacyjnych i szkoleń oraz prezentacje i opracowania są systematycznie zamieszczane w dziale Szkolenia/Materiały. Są one dostępne tylko na komputerach w sieci PW.