Aktualności

Życzenia Świąteczne od Centrum Obsługi Projektów PW

Opublikowano: 27.03.2024

Pracownicy COP składają życzenia.

Linie pilotażowe w Ścieżce SMART programu FENG

Opublikowano: 26.03.2024

Zmiana wytycznych dotyczących linii pilotażowych, obowiązujących w module B+R w ścieżce SMART programu FENG.

Rekordowa liczba wniosków z udziałem PW w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach - 5/2023

Opublikowano: 22.03.2024

W ramach konkursu FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach - 5/2023 do NCBR wpłynęło 566 wniosków na łączną kwotę 7 752 784 364,42 zł. Blisko 10 proc. z nich stanowiły wnioski z udziałem PW (54).

Zaktualizowane wnioski o zmianę w konkursach NCN

Opublikowano: 19.03.2024

Przypominamy, że na początku marca zostały zaktualizowane wnioski o zmianę w projekcie w konkursach NCN (zmiany dotyczące m.in. przedłużenia okresu realizacji projektu, zmiany w kosztorysie, zmiana miejsca realizacji projektu w ramach PW). 

Projekty badawcze naukowców z naszej uczelni zakwalifikowane do finansowania w konkursie sieci M-ERA.NET

Opublikowano: 19.03.2024

Cztery nowe projekty badawcze z udziałem naukowców z Politechniki Warszawskiej dostaną dofinansowanie w ramach konkursu M-ERA.NET 3 Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – zgłoś swój udział

Opublikowano: 14.03.2024

L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact Network Polska ogłaszają otwarcie kolejnej edycji programu stypendialnego kierowanego do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu.

Checklista – pomoc w przygotowaniu wniosku

Opublikowano: 13.03.2024

Ciągle rozwijamy wsparcie dla pracowników PW składających wnioski i realizujących projekty projektów na PW i w tym roku planujemy przedstawić kolejne nowości. Zanim to jednak nastąpi, przyjrzyjmy się bliżej jednemu z już istniejących narzędzi - wykazowi dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku, tzw. checkliście, który można znaleźć przy każdym ogłoszeniu o konkursie na naszej stronie.

Granty kaskadowe dla regionów – otwarte konkursy 2024

Opublikowano: 12.03.2024

Trwają nabory w otwartych konkursach na granty kaskadowe dla regionów. 

Nowe podejście do oceny wniosków o granty ERC: rozmowa z prof. Alicją Józkowicz, ewaluatorką wniosków ERC

Opublikowano: 12.03.2024

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) wprowadziła znaczące zmiany w procesie oceny wniosków projektowych od 2024 roku. O nowych zasadach rozmawiano z profesorem Alicją Józkowicz, ewaluatorką wniosków ERC, która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat tych zmian oraz ich wpływu na środowisko naukowe.

Jak przygotować i złożyć wniosek w konkursie MINIATURA 8? – zapoznaj się z instrukcją

Opublikowano: 12.03.2024

W zakładce Strefa Wiedzy na naszej stronie znaleźć można kolejną, przygotowaną przez Dział Projektów Krajowych COP, instrukcję złożenia wniosku w konkursie NCN. 

Harmonogram konkursów COP PW oraz oferty dla naukowców (marzec 2024 r.)

Opublikowano: 05.03.2024

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2024 r. oraz oferty dla naukowców, szukających możliwości zdobycia doświadczenia w projektach.

Powstał LOP MINI

Opublikowano: 05.03.2024

4 marca 2024 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych nowej komórki lokalnego wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych pn. LOP MINI.

CEZAMAT wyróżniony w prestiżowym konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opublikowano: 01.03.2024

Projekt „Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA2” pod kierownictwem prof. Wojciecha Knapa (CEZAMAT) otrzymał dofinansowanie w konkursie Międzynarodowe Agendy Badawcze, organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Konkurs finansowany jest z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Składanie raportów rocznych do NCN

Opublikowano: 27.02.2024

W związku z terminem składania raportów rocznych do Narodowego Centrum Nauki do 31 marca 2024 r. raporty należy dostarczyć do DPK COP najpóźniej do 15 marca 2024 r., godz. 16:00.

Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS 2024

Opublikowano: 27.02.2024

Konkurs REGIOSTARS docenia projekty dofinansowane z UE, promujące spójność oraz pokazujące wpływ i włączający charakter rozwoju regionalnego.

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking - dzień informacyjny konkursu

Opublikowano: 27.02.2024

Krajowy dzień informacyjny poświęcony tegorocznemu konkursowi partnerstwa Circular Bio-based Europe Joint Undertaking odbędzie się w formule on-line 14 marca 2024 r.

ABC wniosku projektowego w Horyzoncie Europa - szkolenie KPK

Opublikowano: 27.02.2024

KPK/NCBR organizuje organizuje kolejne szkolenie on-line na temat przygotowania wniosku projektowego w programie Horyzont Europa.

Badania nad bezpieczeństwem i technologiami o potencjale podwójnego zastosowania w UE - seria webinarów

Opublikowano: 21.02.2024

Spotkania organizowane przez brukselskie biura Litwy, Słowenii, Węgier i Polski wspierające współpracę B+R+I odbędą się w formule on-line 29 lutego i 4 marca 2024 r.

Zmiana terminu naboru w konkursie LIDER (NCBR)

Opublikowano: 21.02.2024

NCBR 15 lutego 2024 r. zaktualizował dokumentację konkursową dla konkursu LIDER.

Już jest! Nowy harmonogram konkursów i podsumowanie 2023 r.

Opublikowano: 21.02.2024

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez COP harmonogramem konkursów na rok 2024/2025. Jak dotychczas, będzie on aktualizowany co miesiąc. O nowo otwartych konkursach i kończących się naborach będziemy też przypominać w naszym rozsyłanym co środy newsletterze.

FNP - Proof of Concept - nowy termin ogłoszenia wyników

Opublikowano: 20.02.2024

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej podała nowy termin przedstawienia wyników w konkursie Proof of Concept

MSCA ogłasza nowe terminy naborów w roku 2024

Opublikowano: 13.02.2024

Działania "Maria Skłodowska-Curie" (MSCA) wspierają szkolenia i rozwój kariery naukowców (poprzez finansowanie programów doktoranckich, stypendiów post-doc i projektów badawczych i rozwojowych) oraz pracowników nienaukowych (poprzez szkolenia, konferencje, wyjazdy). W 2024 r. na ten cel przeznaczono łącznie 1,23 mld euro.

Jak zostać ekspertem/ką w Horyzoncie Europa – krok po kroku – szkolenie KPK/NCBR

Opublikowano: 12.02.2024

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje szkolenie, które ma na celu przybliżenie roli ekspertów w Horyzoncie Europa, związanych z tym obowiązków i korzyści. 

Bezpłatna wstępna ocena wniosków z wideraexperts.eu

Opublikowano: 12.02.2024

Koordynatorzy lub liderzy pakietów prac (Work Package Leader) mogą skorzystać z bezpłatnej usługi wstępnej oceny wniosków projektowych przez ekspertów zewnętrznych zarejestrowanych w portalu wideraexperts.eu.

Jak przygotować budżet we wniosku projektowym Horyzontu Europa - szkolenie

Opublikowano: 05.02.2024

KPK/NCBR i HPK Polska Zachodnia organizują szkolenie na temat przygotowania części budżetowej wniosku projektowego Horyzont Europa.