Aktualności

Webinarium “ERC and national support measures for researchers in Poland”

Opublikowano: 08.09.2023

Webinarium jest skierowane do naukowców, którzy planują złożyć wniosek w konkursach ERC i będzie prowadzone w języku angielskim.

Pierwszy grant ERC dla PW

Opublikowano: 05.09.2023

Prof. Maciej Trusiak z Wydziału Mechatroniki dołączył do grona laureatów prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W ramach Starting Grant zrealizuje projekt „Lensless label-free nanoscopy (NaNoLens)”.

Harmonogram konkursów COP PW oraz oferty dla naukowców (wrzesień 2023 r.)

Opublikowano: 05.09.2023

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2023 r. oraz oferty dla naukowców, szukających możliwości zdobycia doświadczenia w projektach.

Dni informacyjne klastra 6 Horyzontu Europa

Opublikowano: 04.09.2023

Komisja Europejska organizuje dni informacyjne dotyczących Klastra 6 - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Zmiana sposobu wyliczania limitu cross-financingu w projektach FERS

Opublikowano: 04.09.2023

Zgodnie ze stanowiskiem KE do limitu cross-financingu należy wliczyć sumę kosztów bezpośrednich, oznaczonych jako koszty mieszczące się w limicie cross-financingu oraz naliczonych od nich, zgodnie z przyjętą stawka ryczałtową, kosztów pośrednich.

Instrukcja złożenia wniosku w konkursie PRELUDIUM BIS 5 już dostępna

Opublikowano: 30.08.2023

W zakładce Strefa Wiedzy na naszej stronie znaleźć można przygotowaną przez Dział Projektów Krajowych COP instrukcję złożenia wniosku w konkursie PRELUDIUM BIS 5

Kwalifikowalność „trzynastek” na uczelniach - poprawka do ustawy o szkolnictwie wyższym

Opublikowano: 29.08.2023

W lipcu br. do ustawy Prawo oświatowe została wprowadzona poprawka w zakresie kwalifikowalności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastek”, na uczelniach.

Skuteczna interwencja PW ws. konkursu Perły Nauki

Opublikowano: 28.08.2023

Organizowany przez MEiN konkurs Perły Nauki ma na celu umożliwienie wybitnie uzdolnionym studentom prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego. W zasadach tegorocznego naboru znalazły się zapisy, które uniemożliwiały w praktyce uczestnictwo w nim studentom PW.

Start zapisów do Akademii Managera HE 4 września

Opublikowano: 28.08.2023

Akademia Managera Programu Ramowego Horyzont Europa (HE) organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych.

FENG - 2.7 Proof of Concept (FNP) - składanie wniosków do COP do 4 września

Opublikowano: 25.08.2023

Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, które przygotowywane są na naszej uczelni w ramach organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej naboru FENG 2.7 - Proof of Concept, pragniemy poinformować, że ostateczną datą złożenia finalnej wersji dokumentów do COP jest 4 września br.

Kolejny projekt PW doceniony w konkursie MINATURA 7

Opublikowano: 22.08.2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wyniki czwartej rundy konkursu MINIATURA 7

Zamknięcie perspektywy 2014-2020 (POIR) – informacja dla beneficjentów

Opublikowano: 21.08.2023

Z uwagi na zbliżający się termin zamknięcia perspektywy finansowej 2014-2020 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) NCBR przypomina, że beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową najpóźniej w ostatnim dniu kwalifikowalności wydatków, określonym w umowie o dofinansowanie. 

Jak przygotować i złożyć wniosek w konkursie SONATA BIS 13? – zapoznaj się z instrukcją

Opublikowano: 16.08.2023

W zakładce Strefa Wiedzy na naszej stronie znaleźć można kolejną (poprzednie dotyczyły konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22) przygotowaną przez Dział Projektów Krajowych COP instrukcję złożenia wniosku w konkursie NCN. 

FENG - 2.7 Proof of Concept (FNP) – ważne informacje dot. składania wniosków

Opublikowano: 08.08.2023

W związku z ogłoszeniem przez FNP konkursu dla działania 2.7 FENG - Proof of Concept przekazujemy istotne informacje dot. wewnętrznych ustaleń na uczelni dla osób składających wnioski w tym naborze.

Projekt z PW nagrodzony w konkursie SONATINA 7

Opublikowano: 04.08.2023

Projekt "Wpływ obróbki cieplno-mechanicznej na strukturę i właściwości stali typu RAFM do zastosowań w reaktorach termojądrowych" dr inż. Barbary Wieluńskiej-Kuś z Wydziału Inżynierii Materiałowej uzyskał dofinansowanie (917 914 zł) w organizowanym przez NCN konkursie SONATINA 7

Nabór na ekspertów NCBR i ekspertów w ramach FENG

Opublikowano: 28.07.2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór na ekspertów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) w perspektywie 2021-2027.

2 projekty PW z dofinansowaniem w konkursie "Doskonała nauka"

Opublikowano: 25.07.2023

W lipcu rozstrzygnięto organizowany przez MEiN konkurs "Doskonała nauka". Dofinansowanie otrzymają 2 projekty PW. 

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE - stanowisko KE

Opublikowano: 25.07.2023

W wyniku audytu zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE Komisja Europejska wydała stanowisko dot. norm i znaków towarowych.

Powstał LOP Konstruktywny i LOP Synergia

Opublikowano: 14.07.2023

13 lipca 2023 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia 2 Lokalnych Ośrodków Projektowych (LOP) celem wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.  LOP Konstruktywny powstał na Wydziale Inżynierii Lądowej, natomiast LOP Synergia obejmuje 3 Wydziały: Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Architektury i swoje biuro będzie miał na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Horyzont Europa - dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie

Opublikowano: 11.07.2023

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie udziału uczestników z Polski w wydarzeniach brokerskich dla klastrów II filaru programu Horyzont Europa organizowanych jako spotkania stacjonarne.

Założenia pierwszego konkursu FERS dot. zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – konsultacje społeczne

Opublikowano: 11.07.2023

Zapraszamy do przesyłania do COP uwag do opublikowanych założeń pierwszego konkursu dot. zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w terminie do 20 lipca 2023 r.

Kwalifikowalność dodatków do wynagrodzeń - stanowisko IZ FERS

Opublikowano: 11.07.2023

Instytucja Zarządzająca FERS wydała komunikat dotyczący kwalifikowalności dodatków do wynagrodzeń dla pracowników uczelni w związku z ich udziałem w projektach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) współfinansowanych ze środków EFS+.

Powstał LOP Inżynieria Materiałowa

Opublikowano: 05.07.2023

28 czerwca 2023 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej nowej komórki lokalnego wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych pn. LOP Inżynieria Materiałowa.

Konkursy NCN najbardziej popularne w pierwszej połowie 2023 r.

Opublikowano: 05.07.2023

Zanim wszyscy udamy się na wyczekiwane wakacje, podsumujmy, jak wyglądała aktywność grantowa PW w pierwszej połowie 2023 r.

Zarządzenie ws. systemu SOWA EFS obowiązuje od 29 czerwca 2023 r.

Opublikowano: 04.07.2023

Od 29 czerwca 2023 r. obowiązuje Zarządzenie nr 34 /2023 Rektora PPW w sprawie zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów do obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 w związku z wprowadzeniem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS).