Dwa projekty naukowców z PW wybrane w konkursie Proof of Concept (FNP)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszej edycji konkursu Proof of Concept

Wśród 28 wybranych znalazły się dwa projekty naukowców PW:

  • „3D drukowane systemy pozyskiwania energii odpadowej ze smogu elektromagnetycznego” (kwota dofinansowania: 700 tys. zł, kierownik projektu: prof. Marcin Słoma, Wydział Mechatroniki)
  • „Zastosowanie technologii druku 3D do budowy prototypowej kamery 2D wyposażonej w model kompensacji temperaturowego dryftu obrazu” (kwota dofinansowania: 601 650 zł, kierownik projektu: dr inż. Marcin Adamczyk, Wydział Mechatroniki).   

Celem konkursu Proof of Concept jest wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć  - na prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację postawionej we wniosku hipotezy badawczej. Efektem przeprowadzonych badań  powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu.

Łącznie w konkursie zgłoszono 236 projektów, współczynnik sukcesu wyniósł 11,86 proc.

Aktualne nabory znaleźć można w harmonogramie przygotowanym przez COP.