ERC Starting Grant 2023: Dr hab. inż. Róża Szweda o swoich badaniach i wskazówkach dla aplikujących

Dr hab. Róża Szweda otrzymała prestiżowy ERC Starting Grant 2023 w naukach ścisłych. Celem jej projektu SHAPE „Evolution of shape-defined macromolecules into functional systems" jest poszerzenie zakresu procesów chemicznych o reakcje selektywne, które będą możliwe dzięki specjalnym katalizatorom.

W wywiadzie dla Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) opowiedziała o swojej drodze do sukcesu i podzieliła się cennymi wskazówkami dla przyszłych aplikujących:

  • Pasja jako motywacja: autentyczne zainteresowanie i zaangażowanie w badaniach są kluczowe dla sukcesu w aplikacjach ERC.
  • Innowacyjność projektu badawczego: należy poszukiwać oryginalnych rozwiązań i podejść, które mogą przynieść znaczący wkład w rozwój nauki.
  • Determinacja i wytrwałość: nie  warto zrażać się trudnościami i konsekwentnie dążyć do realizacji swoich celów badawczych.
  • Kształcenie się i rozwój: edukacja i ciągły rozwój są kluczowymi elementami sukcesu w nauce według dr Róży Szwedy. Zachęcała ona naukowców do nieustannego poszerzania swoich horyzontów, zgłębiania nowych obszarów i pozostawania otwartymi na naukowe innowacje.
  • Inspiracja z doświadczeń innych naukowców: warto czerpać inspirację z sukcesów i przeszkód innych naukowców, ale również znaczące jest tworzenie własnej ścieżki i wyznaczanie własnych celów badawczych.

Cały wywiad z dr Szwedą dostępny jest na stronie KPK.

O pierwszym na PW grancie ERC  – Starting dla prof. Trusiaka – pisaliśmy tutaj. Drugi grant - Advanced - otrzymał prof. Tomasz Skotnicki, o czym można przeczytać tu.

Więcej na temat konkursów ERC i tego, co zrobić, aby zdobyć taki grant, można przeczytać w naszym tekście Grant ERC – naukowy znak jakości oraz poradniku Grant ERC – przełomowy krok w karierze naukowej. Znajdują się tam m.in. odpowiedzi na pytania, co oznacza doskonałość naukowa i jak sprawdzić, czy nasz pomysł spełnia kryteria, a także co zyskują laureaci grantów. Przydatne mogą być też materiały dla zainteresowanych konkursami, przygotowanymi przez ERC i KPK i linki do wniosków, które uzyskały dofinansowanie w poprzednich edycjach i porady laureatów.