Jak pozyskać środki na realizację projektów współpracy międzyregionalnej - spotkanie informacyjne nt. Interreg RMB

14 grudnia zapraszamy na zorganizowane przez COP PW spotkanie informacyjne online poświęcone możliwościom pozyskania środków na realizację projektów współpracy międzyregionalnej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

W trakcie spotkania przedstawimy, jak można pozyskać środki z funduszy UE na projekty międzynarodowe, prowadzenie których jest jednym z priorytetów PW ze względu na istotny wpływ umiędzynarodowienia na wynik ewaluacji.

Osoby realizujące projekty w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na korzystniejszych warunkach niż w poprzedniej unijnej perspektywie 2014-2020, o czym pisaliśmy tutaj, i skorzystać z uporszczonej procedury kwalifikowania budżetu projektu, w tym wypłaty wynagrodzeń.

Realizacja projektów międzynarodowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE może być doskonałym etapem zbierania doświadczeń przed aplikowaniem o środki w ramach innych programów europejskich, np. Horyzontu Europa.

Agenda (.pdf)

Prowadzący szkolenie: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.

Termin: 14 grudnia 2022 r., godz. 12:30-14:00.

Miejsce: online (platforma MS Teams).

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny