NCBR - aktualizacja dokumentacji w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach

NCBR dokonał zmiany dokumentacji dla naboru FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach

Główne zmiany dotyczą m.in. częstotliwości składania wniosków o płatność, rozliczenia transzy zaliczki oraz monitorowania projektu oraz doprecyzowania definicji dwóch wskaźników rezultatu w module B+R i form wdrożenia wyników prac B+R.

Zmieniona dokumentacja obowiązuje od 7 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.