Nadchodzące nabory z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Jak wynika z informacji przekazanej uczelniom przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w czerwcu br.,  planowane są w najbliższym czasie nabory dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

 • Komponent A
  • inwestycja A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego
   • planowany nabór: od 21.05.2024 do 30.06.2024
   • instytucja organizująca: Departament Planowania Przestrzennego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
   • Inwestycja zakłada współfinansowanie szkoleń dla pracowników samorządowych i planistów zaangażowanych w opracowywanie dokumentów planistycznych w oparciu o znowelizowaną ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w gminach w całej Polsce.
  • inwestycja A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ”
   • planowany nabór: II połowa 2024
   • instytucja organizująca: NCBR
   • Celem inwestycji są działania wspierające rozwój technologii przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych, których celem będzie stworzenie bardziej wydajnej gospodarki (poprzez m.in. zwiększenie ilości surowców możliwych do ponownego wykorzystania, zmniejszenia ilości surowców pierwotnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, a także zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach). W ramach przedsięwzięcia finansowane mogą być również inwestycje dotyczące infrastruktury B+R służącej do opracowania technologii w zakresie wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych.
 • Komponent C
  • inwestycja C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
   • nabór: od 05.04.2024 do 28.06.2024
   • instytucja organizująca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
   • Ostatecznym odbiorcą wsparcia przedsięwzięcia składanego w ramach naboru, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym może być wyłącznie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.
   • Przedsięwzięcia polegające na podłączeniu podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (System S46), które przyczyni się do podniesienia skuteczności krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zwiększenie liczby podmiotów w Systemie S46 wpłynie na wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa RP. Celem naboru jest wybór do objęcia wsparciem przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu 385 podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (System S46).
 • Komponent D
  • inwestycje D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
  • planowane nabory: od I do III kwartału 2024
  • instytucja organizująca: Agencja Badań Medycznych
  • Celem inwestycji jest wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie badań i rozwoju w dziedzinie medycyny i zdrowia. Na inwestycję składają się takie działania jak: konkursy grantowe na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na innowacje produktowe, m.in. w zakresie kandydatów na produkty lecznicze, rozwój urządzeń medycznych (w szczególności do zastosowań mobilnych), a także opracowanie i wdrożenie narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych. Ponadto planowany jest rozwój dodatkowych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych prowadzących działalność badawczą w zakresie badań klinicznych oraz stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych i wyszukiwarki internetowej w zakresie badań klinicznych oraz przeprowadzanie działań uświadamiających w tym zakresie.

Więcej informacji o aktualnych konkursach z funduszy strukturalnych znajduje się na naszej stronie oraz w harmonogramie przygotowanym przez COP.