Znamy wyniki konkursu START (FNP)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 32. programu START. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, w tym 2 z PW.

Celem programu START jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci, wybrani spośród 641 zgłoszeń, w tegorocznej edycji otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy i badaczek reprezentuje nauki biologiczne, medyczne i nauki o Ziemi – 30 stypendiów. 

Lista laureatów z PW znajduje się w tabelce poniżej:

     
Imię i nazwisko Wydział Dziedzina
Dominika Bury Wydział Inżynierii Materiałowej inżynieria materiałowa
Sebastian Wodyk Wydział Elektryczny elektrotechnika

Program START prowadzony jest rokrocznie.

Więcej aktualnych naborów znaleźć można w harmonogramie przygotowanym przez COP.