Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Szymańska

 22 234 + wew. 64 50

 malgorzata.szymanska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Interreg Region Morza Bałtyckiego - projekty kluczowe - 2023

Instytucja finansująca: Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • praktyczne i trwałe rozwiązania odpowiadające na zdefiniowane wyzwania,
 • testowane w ramach trwania projektu,
 • przekazane do użytku grupom docelowym.
Zakres tematyczny:
 • Innowacyjne społeczeństwa,
 • Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody,
 • Społeczeństwa neutralne dla klimatu.
Adresat:

organizacje, które mają kompetencje, aby wpływać na wyzwania programu i są zainteresowane rozwiązaniami. 

Wnioskodawca:

Partnerstwo:

 • musi obejmować min. 3 partnerów z 3 różnych krajów obszaru objętego Programem tzw. partnera wiodącego i min. 2 partnerów projektu.

Przynajmniej jeden z partnerów projektu musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym Programem.

Dofinansowanie:
 • bez limitu (proporcjonalne do zaplanowanych działań). 
 • Partnerzy z państw członkowskich UE są uprawnieni do otrzymania do 80% dofinansowania z EFRR. Norwescy partnerzy otrzymają do 50% dofinansowania z funduszy norweskich.
 • Partnerzy projektu muszą wnieść wkład własny (20%), aby otrzymać dofinansowanie z Programu.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

tylko w formie elektronicznej. Wnioskodawca wiodący składa wniosek w systemie wymiany danych BAMOS+.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do Interreg Baltic Sea Region Joint Secretariat (Project Idea Form i wniosek o dostęp do systemu BAMOS+): 14.02.2023, 12:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 05.01.2023, 12:00
 • do systemu BAMOS+ (pełny wniosek): 14.03.2023, 12:00