Osoby do kontaktu:

 COP PW

Marta Siewiera

 22 234 + wew. 71 99
 marta.siewiera@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Program Badania i Innowacje, Badania Stosowane/Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – 1/2024 (NCBR)

Instytucja finansująca: NCBR
Rodzaj przedmiotowy projektu:

osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wzrostu gospodarczego poprzez rozwój wiedzy oparty na badaniach. Międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach programu powinny prowadzić do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych oraz wspierać młodych naukowców i kobiety w projektach.

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych. Badania planowane w ramach projektu muszą koncentrować się wyłącznie na zastosowaniach cywilnych.

Adresat:

konsorcja międzynarodowe

Wnioskodawca:

konsorcja składające się z min. 1 podmiotu polskiego i 1 podmiotu szwajcarskiego. W konsorcjum musi wchodzić min. 1 przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii.

Dofinansowanie:
  • budżet naboru to 66 590 563 zł/15 mln CHF
  • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych dla organizacji badawczych
  • min. wartość kosztów kwalifikowanych 2 242 400 zł/500 tys. CHF
  • maks. wartość kosztów kwalifikowanych 4 484 800 zł/1 mln CHF
  • kurs wymiany stosowany do przeliczeń z franków szwajcarskich - CHF na zł: 1 CHF = 4,4848 zł. Rezerwa kursowa została ustanowiona w celu pokrycia strat kursowych na transferach z PCO do szwajcarskich PCP.
Okres trwania projektu: od 24 do 36 m-cy. Ostateczna data kwalifikowalności kosztów to 31 marca 2029 r.
Sposób złożenia wniosku:

elektronicznie w języku angielskim za pośrednictwem systemu składania wniosków on-line . Wnioski można edytować i zatwierdzać do daty zamknięcia naboru. Można składać wyłącznie wnioski, które zostały w pełni i poprawnie wypełnione.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 21.06.2024
  • do NCBR: 01.07.2024, 16:00