Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Edyta Czerwonka

 22 234 + wew. 14 80
 edyta.czerwonka@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

ERC Advanced Grant - 2023

Uwaga:

Pomocna może być ERC Mentoring Initiative - baza mentorów, w skład której wchodzą naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC.

Konieczność konsultacji budżetu z COP – prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badawczo-rozwojowy.

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych.

Adresat:

doświadczony naukowiec z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Wnioskodawca:

pracownik naukowy.

Dofinansowanie:

do 2,5 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 12.05.2023
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 23.05.2023