Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2020)

Cel:

Tworzenie programów badawczo-szkoleniowych, wspierających rozwój kariery oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców:

  • początkujących, w tym doktorantów (Doctoral Programmes),
  • doświadczonych (Fellowships Programmes).
Tematyka:

Dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Instytucje z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020.

Dofinansowanie:

KE dofinansowuje 2 rodzaje kosztów:

  • Researcher unit cost (wynagrodzenie naukowca),
  • Institutional unit cost (koszty zarządzania projektem).

Projekty wymagają dofinansowania ze środków własnych instytucji lub innych źródeł, np. ze środków MNiSW – Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, budżetu województwa, funduszy z przemysłu, funduszy strukturalnych.

Okres trwania projektu: 36-60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) oraz w poradnikach Net4Mobility+.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.09.2020
  • do KE (SEDIA): 29.09.2020