Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Edyta Czerwonka

 22 234 + wew. 14 80

 edyta.czerwonka@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

Horyzont Europa - ERC Consolidator Grant - 2024 (ERC-2024-COG)

Uwaga:

W przypadku, gdy na dyplomie potwierdzającym nadanie stopnia naukowego doktora nie widnieje data obrony doktoratu, kandydaci powinni przedłożyć pisemne potwierdzenie (Confirmation of awarding the PhD title) zawierające tę datę uzyskane z instytucji przyznającej.

Konieczność konsultacji budżetu z COP – prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Pomocna może być ERC Mentoring Initiative - baza mentorów, w skład której wchodzą naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC.

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:

naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, 7–12 lat po doktoracie

Wnioskodawca:

pracownik naukowy

Dofinansowanie:

do 2 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 5 lat
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 04.12.2023
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 12.12.2023, 17:00