Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Edyta Czerwonka

 22 234 + wew. 14 80

 edyta.czerwonka@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

Horyzont Europa - ERC Starting Grant - 2024 (ERC-2024-StG)

Uwaga:

W przypadku, gdy na dyplomie potwierdzającym nadanie stopnia naukowego doktora nie widnieje data obrony doktoratu, kandydaci powinni przedłożyć pisemne potwierdzenie (Confirmation of awarding the PhD title) zawierające tę datę uzyskane z instytucji przyznającej.

Konieczność konsultacji budżetu z COP – prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Pomocna może być ERC Mentoring Initiative - baza mentorów, w skład której wchodzą naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC.

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:

początkujący naukowiec, 2-7 lat po doktoracie

Wnioskodawca:

pracownik naukowy

Dofinansowanie:

do 1,5 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 5 lat
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 30.10.2023, 17:00
  • do portalu Funding & Tenders: 07.11.2023, 16:00