Konsorcja z udziałem PW z dofinansowaniem w konkursach INFOSTRATEG i Wirtualny Instytut Badawczy

Projekt "Metrologiczna Platforma Wolumetrii w Tomografii Komputerowej" otrzyma dofinansowanie w organizowanym przez NCBR programie INFOSTRATEG. Natomiast projekt "Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii" został zakwalifikowany do dofinansowania w konkursie Wirtualny Instytut Badawczy. 

Program INFOSTRATEG wspiera rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji  poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Celem ostatniej edycji był wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar - wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości. 

Projekt "Metrologiczna Platforma Wolumetrii w Tomografii Komputerowej" realizować będzie konsorcjum w składzie: Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB (lider), Politechnika Warszawska, ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w zakresie biotechnologii medycznej.

Projekt „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii” został zgłoszony przez konsorcjum składające się z zespołu badaczy reprezentujących: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB w Gliwicach oraz Politechnikę Warszawską.

Aktualne nabory znaleźć można w harmonogramie przygotowanym przez COP.