Pierwsze sukcesy naukowców PW w 2023 r.

Na początku roku rozstrzygnięto już kilka konkursów organizowanych przez NCBR. Naukowcy PW zostali docenieni w 3 z nich.

W konkursie Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe dofinansowanie otrzyma 6 projektów z PW, która wystąpiła w roli partnera. Łączna kwota rekomendowana do dofinasowania to ponad  46 mln zł,  z czego dofinansowanie dla naszej uczelni wynosi ponad 15,5 mln zł.

Więcej informacji o projektach PW w tabeli poniżej:

       
Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Rola w projekcie Dofinansowanie
EHES IT - system teleinformatyczny do zarządzania mikrosiecią prądu stałego w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych dr inż. Waldemar Graniszewski Wydział Elektryczny Partner 3 202 450 zł
Opracowanie systemu monitorowania wodnych instalacji przeciwpożarowych w celu wczesnego wykrywania wycieków i mitygacji potencjalnych awarii z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i machine learning prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański Wydział Elektryczny Partner 1 024 887,50 zł
Oprogramowanie optymalizujace pracę ogniw MCFC pod kątem efektywności energetycznej z jednoczesnym wychwytem CO2 ze spalin prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Partner 1 960 955 zł
Opracowanie zaawansowanej technologii autonomicznych rojów dronów na potrzeby cyfrowego zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, doraźnej aplikacji inspekcyjnej i innowacyjnej rozrywki kreatywnej dr inż. Antoni Kopyt Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Partner 3 453 500 zł
Centrum Monitorowania instalacji przemysłowych w podziemnych zakładach górniczych i wykrywania cyberzagrożeń prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński Wydział Elektroniczny i Technik Informacyjnych Partner 1 975 589,80 zł
MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji dr inż. Krzysztof Bakuła Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Partner 3 966 175,00 zł
Łącznie 15 583 557,30  zł

W konkursie RID II, którego celem jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce, rekomendowano do dofinansowania 2 wnioski PW:

     
Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Rola w projekcie Dofinansowanie
Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania prof. Karol Kowalski Wydział Inżynierii Lądowej Partner 2 399 400,13 zł
Opracowanie wytycznych powtórnego wykorzystania destruktu asfaltowego z warstw SMA do nowych warstw ścieralnych układanych w tej samej technologii dr inż. Adam Liphardt Wydział Inżynierii Lądowej Partner 1 625 302,50 zł

 Dofinansowanie otrzyma także projekt dr inż. Joanny Idaszek z Wydziału Inżynierii Materiałowej pn. „Immunozgodne hybrydowe rusztowania hydrożelowe nowej generacji do odbudowy dużych ubytków kości poprzez kostnienie na podłożu chrzęstnym”. Projekt został złożony w X  Konkursie Polsko-Tajwańskim.

Więcej o innych dofinansowanych  projektach w Bazie Wiedzy PW, a o aktualnych naborach - w harmonogramie przygotowanym przez COP.