Projekt z PW z dofinansowaniem w konkursie FENG 2.2 – First Team (FNP)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego naboru wniosków w działaniu FIRST TEAM.

Konkurs, finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), wspiera projekty ukierunkowane na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym oraz pomaga w osiągnięciu samodzielności naukowej poprzez prowadzenie zespołu badawczego.

W pierwszym naborze zgłoszono 202 projekty z 68 organizacji badawczych (w tym 14 z PW). Środki w łącznej wysokości ponad 101 mln zł otrzyma 27 projektów, w tym kierowany przez prof. Marcina Słomę z Wydziału Mechatroniki projekt "3D drukowane kompozyty o charakterystyce niewzajemnej do pozyskiwania energii odpadowej, 3D-FreeERC (3D printed Free- Energy Reclaiming nonreciprocal Composites)".

Dofinansowanie projektu to prawie 4 mln złotych. 

O planowanych na przyszły rok naborach z programu FENG pisaliśmy tutaj.