Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Program będzie jednym z głównych źródeł wsparcia realizacji projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

Najważniejsze zmiany:

  • WSPARCIE MODUŁOWE badania i ich wdrożenia w ramach jednego projektu,
  • CYFROWA i ZIELONA transformacja przedsiębiorstw,
  • Podnoszenie KOMPETENCJI,
  • Wsparcie dla MID‐ CAPS.

Główne założenia:

  • Wsparcie całego procesu B+R+I,
  • Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju,
  • Współpraca nauki z biznesem,
  • Koncentracja na KIS.

Jednostki naukowe będą mogły występować w roli partnerów konsorcjum z przedsiębiorcą.

Link do programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027