Wszystkie projekty z list rezerwowych z grantami od NCN

322 wnioski z list rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 otrzymają dofinansowanie dzięki zwiększeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego budżetu Narodowego Centrum Nauki o kwotę 200 milionów złotych w 2024 roku.

Po uwzględnieniu list rezerwowych wskaźnik sukcesu ostatecznie wyniósł niemal 13,5 proc. dla konkursu OPUS 25, 16,8 proc. dla PRELUDIUM 22, 33,9 proc. dla MAESTRO 15 i 23,81 proc. dla SONATA BIS 13.

Lista projektów naukowców z PW znajduje się w tabeli:

         
Konkurs Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Dofinansowanie
PRELUDIUM 23 Fluorescencja multispektralna w połączeniu z metodami uczenia maszynowego do identyfikacji bakterii związanych z żywnością mgr inż. Klaudia Maria Głowacz Wydział Chemiczny 139 688 zł
PRELUDIUM 23 Bis(benzosiloksaborole) jako nowa klasa potencjalnych antybiotyków - odpowiedź na rosnący problem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe mgr inż. Krzysztof Nowicki Wydział Chemiczny  139 995 zł
PRELUDIUM 23 Badania przepływu pasażerów w komunikacji zbiorowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI) mgr inż. Mikołaj Szyca Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 137 494 zł
OPUS 25 Wielofunkcyjne transportery emulsyjne w personalizowanym leczeniu nowotworów prof.  inż. Ewa Dłuska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1 397 071 zł 
OPUS 25 Rzeki okresowe w Europie Centralnej: identyfikacja zagrożeń i działań w celu ochrony bioróżnorodności dla efektywnej ochrony środowiska wodnego w warunkach zmieniającego się klimatu prof. Krzysztof Kochanek Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  2 174 446 zł (konsorcjum)
OPUS 25 Badania nad reakcjami elektrochemicznymi: kinetyka reakcji węglowodorów o niskiej masie molowej dla zrównoważonych rozwiązań energetycznych prof. Jarosław Milewski Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 921 100 zł
OPUS 25 Zielona mądrość organizacyjna jako akcelerator gospodarki o obiegu zamkniętym prof. Agata Pierścieniak Wydział Zarządzania 748 675 zł
OPUS 25 Badanie równania stanu silnie oddziaływującej materii w programie STAR-BES dr inż. Daniel Henryk Wielanek Wydział Fizyki 1 519 510 zł

O wynikach ostatnich konkursów NCN pisaliśmy tutaj.

Więcej informacji o aktualnych konkursach NCN znajduje się na naszej stronie oraz w harmonogramie przygotowanym przez COP.