Aktualne konkursy

PRELUDIUM - 22/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.06.2023, 12:00
 • do NCN: 15.06.2023, 12:00

OPUS - 25/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.06.2023, 12:00
 • do NCN: 15.06.2023, 12:00

INFOSTRATEG - 6/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 31.05.2023, 12:00
 • do NCBR: 09.06.2023, 12:00

Dla Ukrainy - 3/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 27.03.2023, 12:00
 • do FNP: 04.04.2023, 12:00

M-ERA.NET 3 - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do M-ERA.NET (pre-proposal): 16.05.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do M-ERA.NET (full proposal): 21.11.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN: 21.11.2023, 12:00

JPI HDHL - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do elektronicznego systemu składania wniosków sieci JPI HDHL (full proposal): 21.04.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do NCN: 28.04.2023, 12:00

BTC ENUTC - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu UDiManager (full proposal): 25.04.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do NCN: 02.05.2023, 12:00

MINIATURA - 7/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.07.2023, 12:00
 • do NCN: 31.07.2023, 12:00

GOSPOSTRATEG (na projekty zamawiane) - 10/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.05.2023, 12:00
 • do NCBR: 12.05.2023, 12:00

QuantERA - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu ESS: 11.05.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do NCN (7 dni od momentu złożenia wniosku pełnego na poziomie międzynarodowym): 18.05.2023, 12:00

JPIAMR DISTOMOS - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do Sieci JPIAMR (pre-proposal): 07.03.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do Sieci JPIAMR (full proposal): 04.07.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN: 11.07.2023, 12:00

GlobalStars z udziałem Tajwanu - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 07.06.2023, 12:00
 • do NCBR: 20.06.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 07.06.2023, 12:00
 • do międzynarodowej instytucji finansującej: 20.06.2023, 14:00

JPND - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do Sieci JPND (pre-proposal): 07.03.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do Sieci JPND (full proposal): 27.06.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN: 04.07.2023, 12:00

INFOSTRATEG - 5/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.04.2023, 12:00
 • do NCBR: 24.04.2023, 12:00

LIDER - 14/2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.04.2023, 12:00
 • do NCBR: 08.05.2023, 12:00

NCN - międzynarodowy konkurs z zakresu bioróżnorodności we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+)

Składanie wniosków (etap I):
 • do EPSS (pre-proposals) : 09.11.2022, 12:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do EPSS (full proposals) : 05.04.2023, 12:00
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN: 12.04.2023, 12:00