2007 - 2017 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Szwajcaria przeznaczyła dla Polski łącznie kwotę 489 mln CHF.

Dla uczelni:

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

  • ICT (Information and Communication Technology),  Energia – odnawialne źródła energii, Nanotechnologie, Zdrowie, Środowisko

ramach pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.