2009 - 2014 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Fundusze norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W latach 2009 – 2014 realizowana była ich druga edycja. Celem funduszy norweskich było przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a Polską.

Wśród obszarów wsparcia znalazły się: ochrona środowiska (w tym energia odnawialna), dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia, funkcjonowanie strefy Schengen i sprawy wewnętrzne, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, godna praca i dialog trójstronny, a także współpraca samorządów w zakresie rozwoju regionów.

Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską.

Dla uczelni:

Norwesko-Polska Współpraca Badawcza

  • Fundusz Małych Grantów

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

  • Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
  • Działanie II Wizyty Przygotowawcze
  • Działanie III Współpraca Instytucjonalna
  • Działanie IV Rozwój Polskich Uczelni