INTERREG EUROPA

Interreg Europa to międzynarodowy program obejmujący całą Unię Europejską, Szwajcarię i Norwegię. Jego celem jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami z różnych krajów w ramach regionu, takimi jak władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i podmioty prywatne o charakterze non profit.

Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

Na realizację programu przeznaczono 359 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji –