INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Interreg Regionu Morza Bałtyckiego obejmuje swoim zasięgiem państwa Unii Europejskiej: Polskę, Danię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE: Norwegię, Białoruś i wybrane regiony Rosji. Dofinansowanie zostanie udzielone projektom o charakterze badawczo-rozwojowym, planistycznym oraz inwestycyjnym. Ich rezultatem powinien być zwiększony potencjał instytucjonalny partnerów i odbiorców tych działań, czyli większa wiedza i kompetencje, sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych itp. Nacisk kładzie się na praktyczne wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

Wsparcie będzie dotyczyło innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na Priorytet I (Potencjał dla innowacji) oraz II (Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi). Program ten stanowi również wsparcie dla realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Budżet programu wynosi 264 mln EUR. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji –