Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM)

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM) jest kontynuacją wcześniejszych 2 programów: Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i wcześniejszego Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wybrane obszary wsparcia dla uczelni:

  • Rozbudowa lub modernizacja infrastruktury B+R jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami,
  • Wsparcie obszaru B+R,
  • Wsparcie projektów z obszaru cyfryzacji, w tym wsparcie projektów z obszaru e-usług sektora publicznego,
  • Zwiększenie wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP,
  • Termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych, kontrola jakości powietrza, rozwój energii z OZE,
  • Rozwój edukacji przedszkolnej i szkolnictwa ogólnego, wspierającego budowanie umiejętności przekrojowych i zapewniającego równy dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów (edukacja włączająca, edukacja zdalna w dobie pandemii, wsparcie uczniów z obszarów wiejskich).

Link do programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027