Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest następcą Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013. Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Wybrane obszary wsparcia dla uczelni:

  • Programy rozwoju podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;,
  • Umiędzynarodowienie i współpraca ponadnarodowa,
  • Dostępne podmioty szkolnictwa wyższego i nauki.

Link do programuFundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)